CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR SAINS TAHUN 2 (ELEMEN KREATIVITI)MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN MEMBUAT KEPUTUSAN

Tahun : 2 Amanah
Tema : Sains Hayat
Bidang : 3.Tumbuhan

Standard Kandungan : 3.1 Memahami keperluan asas tumbuhan.
Standard Pembelajaran : Murid berupaya:

3.1.1 Mengenalpasti keperluan asas tumbuhan iaitu air, udara dan cahaya matahari.
Fasa
Cadangan Aktiviti
Cadangan Komunikasi
1. Persediaan:
· Mengumpul maklumat tentang tumbuhan perlukan air untuk hidup subur.

1.2. Pemerhatian
Indikator Amalan:
1.1.1 Penggunaan deria penglihatan dan sentuhan.
1.1.2 Pemerhatian menyeluruh

1.2 Analisis
Indikator Amalan:
1.2.1 Membuat banding beza.
1.2.2 Mengumpul maklumat.
1.2.5 Mengesan sebab.

Guru menunjukkan dua buah pasu bunga:

a. Pasu A(Tumbuhan yang subur)b. Pasu B(Tumbuhan yang layu)

Apakah yang dapat anda perhatikan terhadap keadaan kedua –dua tumbuhan ini?

Mengapa pokok A subur berbanding pokok B?
|Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi
2. Imaginasi:
· Meramal
· Penyusunan alternatif
· Pemilihan alternatif

2.1 Penjanaan Idea
Indikator Amalan:
2.1.3 Menghasilkan idea baru yang bermakna
Guru menunjukkan gambar tumbuhan yang layu di hadapan kelas.
Murid menyatakan sebab tumbuhan itu layu.

Murid meramal apa yang perlu mereka lakukan agar tumbuhan tersebut dapat tumbuh dengan subur.

Guru bersoal jawab dengan murid bagaimana hendak menyuburkan tumbuhan tersebut.

Perhatikan gambar ini dengan teliti, cuba cari sebab kenapa tumbuhan ini layu?

Bagaimana caranya kita mahu jadikan tumbuhan ini hidup segar?


Adakah minyak masak boleh digunakan untuk menyiram tumbuhan ini?

atau adakah air lebih sesuai digunakan?3. Perkembangan
· Menilai alternatif yang dipilih.
3.1 Penambaikan
Indikator Amalan:
3.1.3 Memberi penerangan yang rasional tentang idea.

3.2 Menilai
Indikator Amalan:

3.2.4 Membuat pilihan berdasarkan fakta tanpa prasangka

3.2.1 Memberi alasan yang tepat untuk menerima dan menolak idea


Tindakan

4.1 Pelaksanaan:

Indikator Amalan
4.1.1 Menghuraikan idea dengan terperinci.


Guru menayangkan video yang sesuai kepada murid.
Sila rujuk halaman. 

Murid membuat pemerhatian dan berbincang didalam kumpulan dengan bimbingan guru .

Murid mencatat hasil pemerhatian dan perbincangan.


Murid membentang hasil perbincangan mereka

Murid membuat keputusan yang telah mereka pilih untuk menyuburkan tumbuhan tersebut dengan sebab yang rasional

Guru membimbing murid untuk membuat kesimpulan akhir

Lihat tayangan video ini dan perhatikan kesan air terhadap biji benih dan tumbuhan.

Apa yang terjadi kepada biji benih tersebut?

Adakah tumbuhan boleh hidup tanpa air?

Mengapa?

Bincangkan dalam kumpulan.
Cuba berikan jawapan yang anda pilih

Beri sebab mengapa anda memilih jawapan tersebut ?

Seandainya pokok bunga di rumah kamu layu apa yang patut kamu lakukan?

Adakah tumbuhan boleh hidup subur tanpa air? Kenapa?

Ramalan jawapan: Tidak.Tumbuhan tidak boleh hidup subur tanpa air kerana air ialah keperluan asas tumbuhan.
Pentaksiran

Murid-murid berkeupayaan membuat pilihan dengan penjelasan yang betul.

KPS : Memerhati
Membuat inferens
Berkomunikasi


Nilai dan sikap
- Minat dan sifat ingin tahu.
- Bekerjasama.
- menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam.


Tiada ulasan: